Begroting 2021
portal

BIJLAGEN:

Kerngegevens

Sociale structuur

Aantal inwoners (1-1-2020)

Jongeren (jonger dan 18 jaar)

5.207

Middengroep (18 t/m 64 jaar)

12.050

Ouderen (65 jaar en ouder)

6.314

Totaal

23.571

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

4.534

Waarvan binnenwater (in ha)

79

Aantal woonruimte/-functie (FVW)

10.034

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41