Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Onderwijs

Het programma onderwijs gaat over integraal onderwijsbeleid, bestaande uit:
- openbaar basisonderwijs
- huisvesting onderwijs
- vakonderwijs, passend onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijsachterstandenbeleid

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) - in samenwerking met Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort - de gelegenheid bieden te voorzien in voldoende, kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat de taken van de raad van toezicht worden overgenomen. STOPOZ voert het bestuur over 9 scholen, 4 ervan zijn gevestigd in Bloemendaal.

In de gemeente Bloemendaal zijn 16 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd.

In de gemeente Bloemendaal bevinden zich 17 kinderdagverblijven en 23 naschoolse opvang voorzieningen (BSO's).

De gemeente Haarlem voert voor Bloemendaal de leerplicht(wet) uit.

De Bloemendaalse scholen maken deel uit van bovenregionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Samen met de gemeenten in de regio verzorgt Bloemendaal het bijzonder schoolvervoer.

Lasten & baten

Lasten

2.187.252

4,1 %

Baten

239.323

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41