Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Sport, Cultuur en Recreatie

Kaders

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Niet-sporters, Bron: gezondheidsenquête CBS / RIVM

33,6% (2016)

niet bekend

niet bekend

* Laatst bekende cijfers dateren uit 2016, uitkomst landelijk was 48,7%

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41