Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Kaders

Beleidskaders

Rijk

Provincie

Gemeente

Omgevingsfactoren
In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet wordt onderzocht welke consequenties de Omgevingswet heeft voor het ruimtelijke beleid en uitvoering in de gemeente Bloemendaal. De wet is nog niet vastgesteld. Participatie van omwonenden wordt reeds uitgebreid toegepast door initiatiefnemers en gemeente.

Binnen de regio en binnen de Metropool Regio Amsterdam worden ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid afgestemd. Dit geldt in het bijzonder voor de woningbouwtaakstelling (Regionaal Actieprogramma), het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand en de Zuid Kennemer Agenda.

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Gemiddelde WOZ-waarde, Bron: CBS

€ 695.000

€ 699.000

€ 754.000

Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen, Bron: BAG

8,2 (2018)

101

10,0(2020)

Demografische druk, Bron: CBS

105,00%

104,90%

106%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, Bron: COELO

€ 1.330

€ 1.330

€ 1.321 (2020)

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, Bron: COELO

€ 1.446

€ 1.446

€ 1.440 (2020)

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41