Begroting 2021
portal

Financiële positie

Reserves en voorzieningen

Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.

Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2025 is opgenomen.

Nr.

Bedragen x € 1.000

01-01-2021

Storting 2021

Onttrekking 2021

01-01-2022

Storting 2022

Onttrekking 2022

01-01-2023

Storting 2023

Onttrekking 2023

01-01-2024

Storting 2024

Onttrekking 2024

01-01-2025

Algemene reserves

1

Algemene bufferreserve

1.545

0

0

1.545

0

0

1.545

0

0

1.545

0

0

1.545

2

Flexibele algemene reserve

8.691

0

-207

8.484

0

-354

8.130

0

-66

8.064

200

0

8.264

3

Algemene reserve afbouw schulden

19.293

0

0

19.293

0

0

19.293

0

0

19.293

0

0

19.293

29.528

0

-207

29.321

0

-354

28.968

0

-66

28.902

200

0

29.102

Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

3.951

0

-75

3.877

0

-71

3.806

0

-71

3.735

0

-71

3.665

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

451

0

-25

425

0

-25

400

0

-25

374

0

-25

349

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

2.011

0

-48

1.963

0

-48

1.915

0

-48

1.867

0

-48

1.819

6.413

0

-148

6.265

0

-144

6.121

0

-144

5.977

0

-144

5.833

Egalisatiereserves

7

Egalisatiereserve begraafplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Egalisatiereserve monumenten

51

0

0

51

0

0

51

0

0

51

0

0

51

9

Egalisatiereserve sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

0

0

51

0

0

51

0

0

51

0

0

51

Bestemmingsreserves: overige

10

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.351

0

0

1.351

0

0

1.351

0

0

1.351

0

0

1.351

11

Reserve energiebesparing

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

12

Gemeentelijk bomenfonds

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

13

Reserve explosievenopruiming

116

0

-25

91

0

-25

66

0

-25

41

0

-25

16

1.504

0

-25

1.479

0

-25

1.454

0

-25

1.429

0

-25

1.404

Voorzieningen

14

Onderhoudsfonds gebouwen

4

377

-372

8

382

-375

15

388

-341

63

394

-331

125

15

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Onderhoud bruggen en steigers

158

60

0

218

61

0

279

62

0

341

63

0

404

17

Rationeel wegbeheer

111

626

-617

119

635

-661

94

645

-671

68

655

-681

41

18

Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Egalisatievoorziening rioleringen

2.794

0

-201

2.593

70

0

2.663

207

0

2.870

293

0

3.163

20

Investeringen reddingsbrigade

0

67

-22

46

67

-20

93

67

-110

50

67

-117

0

3.066

1.130

-1.212

2.984

1.216

-1.056

3.144

1.369

-1.122

3.391

1.471

-1.129

3.733

Totaal-generaal

40.563

1.130

-1.592

40.101

1.216

-1.579

39.739

1.369

-1.357

39.750

1.671

-1.299

40.123

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41