Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Kengetallen

Het is verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.

Kengetallen

Rekening 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Normering raad

Netto schuldquote

55,14%

62,91%

42,66%

37,71%

32,02%

27,26%

Lager dan 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

53,58%

61,30%

41,22%

36,31%

30,67%

25,96%

Lager dan 90%

Solvabiliteitsratio

39,13%

38,94%

53,27%

55,20%

55,90%

57,76%

Hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte

-1,77%

-1,16%

-0,53%

-0,14%

-0,12%

0,36%

Hoger dan 0%

Grondexploitatie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Lager dan 20%

Belastingcapaciteit / woonlasten

195,45%

197,15%

193,76%

193,76%

193,76%

193,76%

Hoger dan 105%

De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is goed. De schuldquote loopt verder terug en de solvabiliteit stijgt en voldoet aan de vastgestelde normering van de raad. Vanaf het begrotingsjaar 2021 zet deze trend door. Door het afsluiten van de grondexploitaties is het percentage grondexploitatie gedaald naar nihil, waardoor de kwetsbaarheid van de gemeente is verminderd.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41