Begroting 2021
portal

PROGRAMMA'S 2021

Bestuur en Ondersteuning

Kaders

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

7,00 fte

6,92 fte

6,95 fte

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,88 fte

6,74 fte

6,54 fte

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 707

€ 734

€ 733

Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen)

10,21%

8,00%

8,00%

Overhead (% van totale lasten)

15,44%

16,60%

15,99%

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41