Begroting 2021
portal

DE PARAGRAFEN 2021

Onderhoud kapitaalgoederen

4b. Sportaccommodaties en sportvelden

Beleidskader
Sportnota 2018 (vastgesteld in de raadsvergadering van 8 maart 2018).

Kwaliteitsniveau
De meeste sportaccommodaties en velden zijn in beheer en onderhoud bij de sportverenigingen zelf.
De sportvelden in gemeentelijk beheer worden onderhouden volgens de normen van de betreffende sportbonden.
De sportaccommodaties in gemeentelijk beheer worden onderhouden volgens het MJOP (zie 5. Gebouwen en woningen).

Beheers- en onderhoudsplannen
Groot onderhoud en renovatie wordt uitgevoerd wanneer uit onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is, hiervoor wordt per geval incidenteel budget gevraagd bij uw raad. Elke 2-3 jaar wordt door een extern bureau de kwaliteit van de velden onderzocht.

Financiële consequenties
Jaarlijks is in de begroting het benodigde budget voor onderhoud opgenomen. Er zijn structureel voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om het beheer van de sportaccommodaties en sportvelden volgens de normen van de sportbonden uit te voeren.

Achterstallig onderhoud?

Alleen bij het honk- en softbalveld in Bennebroek is sprake van achterstallig onderhoud. Met instemming van de vereniging BSM heeft de gemeenteraad besloten om niet te investeren in dit veld, vanwege de te geringe omvang van de vereniging. Met regulier onderhoud wordt dit veld in redelijke staat gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 08:19:06 met de export van 11/18/2020 15:47:41